GRADERINGSSYSTEM I BJJ

I Brasiliansk Jiu-jitsu finns inga globala riktlinjer för gradering. Gradering av samtliga
elever genomförs av högst graderad instruktör och nedan får du en överblick av vad
som tas i beaktande innan beslut för gradering fattas.

1. Teknisk lämplighet för graden
Det innefattar viss teknisk bredd samt teoretisk förståelse och förmåga att
utöva sporten. Det innebär också personligt ansvar att utöva sporten på ett så
säkert sätt som möjligt för sig själv och sina träningspartners, samt en förmåga
att anpassa sin träning/sparring till syftet av övningen och vederbörande
träningspartners förutsättningar.
● Bedömning görs med viss hänsyn tagen till utövarens fysiska
förutsättningar och ålder
● Bedömning görs även vid sparring och situationsparring där utövaren
förväntas tillämpa lösningsfokus genom korrekt timing och teknisk
förmåga och utförande.
2. Närvaro!
Komma i tid och att vara närvarande samt inlyssnande på passen är viktigt då
kontinuiteten i sporten är grundläggande för utvecklingens framfart.
3. Förhållningssätt
Bemöter andra med ödmjukhet och etikett, både i dojon och utanför.
4. Generella krav!
Bland dessa ska rätt ålder och minimitid för rådande bälte också ska vara
uppfyllda.

Image