Image

Monica Barrnäs

● Delägare & ekonomiansvarig

Monica är fru till grundaren Soke Jan-Erik Karlsson och delägare av House of Samurai.
Monica har utgjort en betydande del av uppbyggandet och utvecklingen som företaget haft genom åren. Med en god förmåga för administrativt arbete och erfarenhet som
egenföretagare så har hon åtagit sig uppdraget att förvalta det som rör organisationens
framdrift. Monica har lång erfarenhet av att utöva Muay Thai och är fortfarande aktivt tränande i huset sedan många år tillbaka. Med karisma och en ödmjuk inställning till livet är Monica en högt uppskattad närvaro av både barn, vuxna & instruktörer på House of Samurai!