Våra träningsformer

Placeholder Image
Jujutsu
Jujutsu är en stridskonst som tillhör den japanska kampsportsfamiljen budo. Jujutsun är ett brett system av tekniker som går att anpassa efter individen där syftet är att kunna försvara sig. I Jujutsu finns tekniker för fritagningar, fasthållningar, kast och nedläggningar, slag och sparkar samt tekniker för att kontrollera och ingripa – en effektiv och funktionell form av självförsvar.
Placeholder Image
MMA - Mixed martial arts
Mixed martial arts, även kallat MMA är en fullkontaktsport med slag, sparkar, kast och markkamp. I sin helhet kan man säga att boxning (Kickboxning och Muay Thai), brottning (Fristil och Grekisk-Romersk, viss Judo) och BJJ är de tre stilar som utgör kärnan i nästan all modern MMA. En tidig form av MMA var pankration, som var en olympisk sport i antikens Grekland. Med några få undantag var pankration helt utan regler, bortsett från att det inte var tillåtet att bära vapen. Sporten förbjöds efter att Grekland blivit kristet då den ansågs vara brutal. Senare under 1900-talet fick MMA som sport uppvisning igen i Brasilien. Det kallades då för Vale tudo som kan översättas till “allt är tillåtet”. 1993 tog intresset för MMA fart i USA genom turneringen Ultimate Fighting Championship (UFC) som är en av de mest välkända och branschdominerande organisationerna i modern MMA. Där huserar även House of Samurais egen champ, Guram Kutateladze.
Placeholder Image
Muay Thai - thaiboxning
Muay Thai, även kallat thaiboxning, har sitt ursprung i Thailand och är en kampmetod som uppstod på slagfältet för hundratals år sedan. Idag är det en modern och säker ringsport som kännetecknas av intensiv närkontakt-strid och teknisk skicklighet. I Muay thai tillämpas ett urval av tekniker samt involverar slag och sparkar mot hela kroppen. Thaiboxning är en utmärkt träningsform för den som önskar att komma i form på ett effektivt och roligt sätt.
Placeholder Image
Brasiliansk Jiu-jitsu
Brasiliansk Jiu-jitsu (BJJ) är en av de snabbast växande sporterna i världen och utvecklas i Sverige i rasande fart. Brasiliansk Jiu-jitsu härstammar från den traditionella Japanska Jujutsun och judo men har under decennier vidareutvecklats i Brasilien av familjen Gracie. BJJ utövas i GI (dräkt) och involverar inte slag eller sparkar, utan man försöker med hjälp av kast- och nedtagningar ta kampen till mattan där målsättningen är att kontrollera motståndaren för att sedan avsluta med ledlås eller halslås som tvingar motståndaren att ge upp. Brasiliansk Jiu-jitsu är ett av de mest effektiva självförsvars systemen som finns att tillgå och därför lärs konstens tekniker ut till brottsbekämpande tjänstemän runt om i världen, såväl som till militärer i bland annat USA. BJJ lämpar sig för alla, stor eller liten, ung eller gammal, i Brasiliansk Jiu-jitsu tillämpas hävarmsprincipen som är utformad för att även en fysiskt svagare person ska kunna försvara sig och vinna över en starkare angripare.
Placeholder Image
IAIDŌ
Iaidō - Konsten att dra det japanska svärdet. Iaidōn utvecklades under den japanska  enmedeltiden och kan översättas till “vägen till harmonisk närvaro”. Det kan beskrivas som en meditativ träningsform med mål att öva upp sitt intuitiva agerande och samtidigt bevara lugnet i stressade situationer. Iaidōns ursprungliga tekniker skapades för att användas i strid, men har sedermera ersatts av andra syften. Iaido utövas individuellt mot en imaginär motståndare enligt noggrant bestämda rörelsemönster. Vår Iaido - Hoku Shin Ko Ryu Iaido - bygger på den samling av tekniker och erfarenheter som Soke Jan Erik Karlsson har samlat på sig och utvecklat genom åren. Grunden ligger i Toyama Ryu Iaido och Hontai Yoshin Ryu Kobujutsu/Iaijutsu.
Placeholder Image
KOBUJUTSU
Kobujutsu är en gammal traditionell vapenkonst som härstammar från Samurajerna. Kobujutsu utövas i både Kata-form och parvis samt tränar med hjälp av redskapen Bokken, Sai, Tonfa och Bo. Inom Hoku Shin Ko Ryu Kobojutsu använder vi oss av tekniker från både Hontai Yoshin Ryu & Moto-ha Yoshin Ryu tillsammans med våra egna tekniker och Kata-former. Kobujutsu är en utmärkt träningsform för koordination och kroppskontroll, man tränar "öga-hand" koordinationen och lär sig ett användbart rörelsemönster som återkommer inom all kampsport.