Jan-Erik Karlsson biografi

Soke Jan-Erik Karlsson 10 dan - en mästare inom de traditionella arterna
Grundare av House Of Samurai.
Soke Karlsson var en pionjär inom kampsport och i synnerhet japansk Jujutsu som
han professionellt instruerade i hela 43 år.
En pionjär inom kampsport i allmänhet och Jujutsu i synnerhet. Soke Karlsson var en
av de första heltids-professionella instruktörerna i Sverige och var aktiv instruktör från
1976-2019 och har så länge han kan minnas haft en stor passion för både de
traditionella och moderna arterna inom kampsport.
Med en världsomfattande organisation och en blomstrande verksamhet i Lund att ta
hand om såg Soke Karlsson möjligheten att sprida sina kunskaper och sina visioner
vidare.
Kampsport är något som passar alla och går att utöva på sina egna villkor. Oavsett om önskan är att motionera och umgås med vänner, lära sig självförsvar eller är intresserad av att bli elitidrottare, så finns det något här för alla.
- Soke Karlsson, grundare av Lunds Jujutsuskola/
House Of Samurai
På Getingevägen i Lund ligger House of Samurai, en skola för en rad olika
kampsporter, moderna och traditionella. Skolan har funnits på samma plats sedan
1986, men Jan-Erik blev år 1976 anställd av Svensk Jujutsuns stora pionjär Kurt
Durewall som instruktör i den traditionella Jujutsun. År 1979 startade Soke Karlsson
sin egen verksamhet som föranlett med en gedigen bred kunskap och erfarenhet inom kampsport.
Förutom den egna verksamheten i Lund så ingick ett flertal klubbar i organisationen
som Jan-Erik har grundat. Representanter från hela Europa har tidigare besökt Lund
regelbundet för några av de årliga lägren som anordnats. Det är främst tre större
träningsläger vilka infaller under vår, sommar och höst som har lockat internationella
besökare.
Idag ryms flera moderna och traditionella kampsporter under organisationens flagg
och varje vecka tränas det Jujutsu, Iaido, Kobudo, Muay Thai, MMA, Brasiliansk
Jiu-Jitsu och olika typer av motion/fyspass i dojon. Genom åren har flera elever
kommit från andra länder och bott i längre eller kortare perioder i dojon medan de
tränat och utbildat sig inom kampsporten.
Det är en självklar del av hela verksamheten, att hjälpa andra och lyfta fram yngre
förmågor, säger Jan-Erik som själv haft flera mästare genom åren som hjälpt honom
fram. I år reste han till Japan varje år för att träna med sina mästare. Med intensiv
träning i de traditionella arterna så fick han med sig ovärderliga och unika kunskaper
hem till Sverige. Tidigt var Jan-Erik en av de som tog med sig den japanska
kampkonsten till Sverige, och än idag präglas skolan i Lund av det traditionella och
historiska i både sin miljö och uppförandekod.
"Traditionen inom kampsport är att visa respekt för att få respekt, och vi har en uppfostrande disciplin som många gånger saknas i ungdomars fritidsmiljöer. Detta tillsammans med en fantastisk gemenskap och en respektfull och familjär atmosfär, gör oss till ett ställe för hela familjen." - Jan-Erik Karlsson 
Soke Jan-Erik Karlsson bedrev en verksamhet för hela människan, såväl kropp som
själ, och i dojon finns en känsla som rymmer både respekt, ödmjukhet, kunskap och
historia. Han spenderade stora delar av veckans vakna timmar i dojon och har gjort så
de senaste 40 åren. En man med ett kall som ansvarsfullt följde sin passion i livet!