Image

ROLF NIEMANN

● Shihan
● 9:e Dan Kobudo
● 7:e Dan Iaido
● 5:e Dan Jujutsu
● 5:e Dan Bujutsu
Rolf är en av våra specialister inom traditionell Japansk kampkonst och håller i träningar i traditionell Jujutsu, Kobujutsu och Iaido här på House of Samurai.